start  techniek  wijzigingen  vragen  download
Wijzigingen

 

versie datum wijziging
7.31 23 okt. 2016 1: Aanpassing kaart met PB-logo
7.30

1 nov. 2015
23 okt. 2016

1: PB-logo vervangen door KLN-logo (m.u.v. sierduiven) op beoordelingskaarten (RTF)
2: Indeling 7-pnts beoordelingskaart aangepast (meer ruimte voor pelsconditie)
                   Zie voorbeelden beoordelingskaarten op RTF-format
7.29
1 feb. 2015
15 okt. 2015
1: Bankrekeningnr. aangepast aan IBAN
2: Correctie afbreken kleuren in catalogus
7.28 10 aug. 2014 1: beoordelingskaarten cf FB-eisen toegevoegd
7.27 15 okt. 2013 1: beoordelingskaarten Serama's (7-punts) en Internationaal (Europees) toegevoegd (RTF-tekstbestanden)
7.26 17 mar. 2013 1: FK-logo vervangen door FB-logo in beoordelingskaarten (alleen RTF-tekstbestanden)
7.25 21 mei 2012 1; beoordelingskaart-gegevens als CSV-bestand op te slaan
7.24 1 okt. 2010

1: toekennen van puntenpredikaat in plaats van letters (of combinatie van beide)

7.23 1 aug. 2010

1: printopties verkoopprogramma uitbreiden naar tekstbestanden
2: veld WEBSITE (adressen) toegevoegd en veldlengte E-MAIL groter
3: selectieveld VRAAGPROG.ADRES (j/n) toegevoegd
4: EP- en keurmeesterlijst aangepast; punten (optioneel)

7.22 18 okt. 2009
29 okt. 2009
1 juni 2010

1: beoordelingskaarten met 7 pnt-indeling (3 st) printen op A4 in RTF -format (MS-Word)
2: correctie printen beoordelingskaarten (Alle keurmeesters printen, rtf-format)
3: postcodetabel vernieuwd

7.21 17 sept. 2009 1: samenvoeging bonden NHDB en NKB in KLN (zie bij "vragen")
7.20 1 nov. 2008
1 mei 2009

1: beoordelingskaarten met 7 pnt-indeling (2 st) printen op A4 in RTF -format (MS-Word)
2: halve-predikaatpunten mogelijk
3: postcodetabel vernieuwd

7.19 20 jan. 2008
1 juli 2008

1: beoordelingskaarten (3 st) printen op A4 in RTF-format (MS-Word)
2: postcodetabel vernieuwd
3: tabel duivenrassen en -kleuren vernieuwd

7.18 1 juli 2007 1: tabel (konijnen) rassen gewijzigd
7.17 1 sept. 2006 1: vraagprogramma-adressen printen naar tekstbestand
7.16 1 nov. 2005
17 nov. 2005
10 juli 2006
1: bij samenstellen van collectieprijzen kunnen predikaat-punten worden gebruikt
2: merkteken toegevoegd aan keurmeesterlijst
3: rassen- kleurenlijst aangepast
7.15 21 aug. 2005 1: klas-codes uitgebreid (C t/m L toegevoegd) t.b.v. aangepaste kooi-indeling A, B en C-klasse of Maand-klasse
2: aanduiding bij klascodes (tekst bij klasse A t/m L) optioneel
3: kooimaten raspelsdieren aangepast (volgens almanak)
7.14 10 juli 2005 1: ras- en kleurtabellen bijgewerkt
2: postcodetabel bijgewerkt
3: (proef)catalogus aangepast (tab voor predikaatpunten)
7.13 17 nov. 2004
15 jan. 2005
1: verkoopkaarten en vervoersregeling (automatisch) doorberekenen in dierkas
2: correctie: vermelding jeugdlid (JL) in catalogus
3: ontheffing afname verplichte catalogus wordt op inschrijfformulier vermeld
4: lege beoordelingskaarten bij het printen op volgorde van keurmeester wordt vermeden (ingeval tussenliggende kooien door andere keurmeesters worden gekeurd)
5: keuze "kooinummer" bij volgorde van keurmeester mogelijk
6: correctie: geen extra lege pagina's bij keurmeersterlijsten printen
7: vermelding "clubcode", "(adres)code" en "soort lid" op scherm "catalogus"
8: bovenmarge accepten (losse bladen) variabel gemaakt
7.12 16 aug. 2004 1: betalingen (inschrijfgeld) registreren/printen in dierkas
7.11 15 feb. 2004 1: inschrijfgeld per dier variabel (kwantum-korting)
2: soortlid (jeugdlid) toegevoegd aan keurmeesterlijst en catalogus (optioneel)
3: printen via tekstbestanden uitgebreid
4: samenvoegen van catalogusbestanden mogelijk (lees de voorwaarden)
7.10 9 okt. 2003

1: kooimaat 70 cm vervangen door 75 cm (zie tabel onder)
2: controle ter voorkoming "dubbel opstarten" programma
3: nieuwe beoordelingskaart NKB-2003
4: beoordelingskaarten printen per keurmeester: optie "alle keurmeesters" toegevoegd

7.09 10 feb. 2003

1: ledenlijst: vermelding "Ras" toegevoegd
2: dierkas: toevoegen van enkele inzender mogelijk

7.08 15 okt. 2002 1: ledenadm. uitgebreid met "partnerlid"
2: inschrijfformulier te printen via tekstbestand
7.07 1 juli 2002

1: mogelijkheid voor het toekennen van punten (predikaten, sierduiven)
2: selectie op "code" bij printen kooinummers
3: nieuwe beoordelingskaart "Kleindierensportprogramma" volgens FK-norm
4: controle op ingevoerde gegevens catalogus uitgebreid

7.06

2 apr. 2002

1: uitbreiding ledenadministratie; betalingen en overzichten per bond (lidmaatschap)
7.05 25 feb. 2002
5 mar. 2002

1: correctie printen overzicht predikaatprijswinnaars (pagina-overgang)
2: correctie printen beoordelingskaarten naar tekstbestand (foutmelding)
3: "clubcode" toegevoegd aan leden/adressenbestand t.b.v. vermelding op keurmeesterlijsten
4: beoordelingskaarten per keurmeester te printen (gewijzigde optie)
5: printen van kooinummers naar tekstbestand (optie toegevoegd)
6: postcodetabel aangepast (2/2002)
7: acceptgiro aangepast aan €uromodel

7.04 15 dec. 2001

1: verplichte afname catalogus in ledenbestand (automatische verwerking in betalingsoverzicht)
2: principiële inzender vermeld in ledenbestand (automatische vermelding op inschrijfformulier)
3: indexsleutels worden bij starten van programma automatisch ververst
4: aantal printen via "tekstverwerker" (tekstbestand) uitgebreid

7.03 5 nov. 2001

1: foutmelding in onderdeel "collectieprijzen" opgeheven
2: muteren ereprijzen uitgebreid (kopie-functie)
3: collectieprijzen op volgorde van inzenders te tonen/printen
4: nieuwe beoordelingskaart NKB toegevoegd

7.02 21 okt. 2001 1: correctie invulling fokkerskaartnummer
2: volgorde bij toekennen kooinummers (volgorde inzenden ja/nee)
7.01 1 okt. 2001
5 okt. 2001
1: correctie printen inschrijfformulier
2: uitbreiding ras- en kleurenlijst sierduiven
7.00 1 aug. 2001
19 sep. 2001
1: correctie controle postcode
2: correctie labels (beoordelingskaarten)
3: postcodetabel aangepast
4: max. aantal diergroepen van 5 naar 36

 

 

 

Bij update 7.09 (tot 6 oktober 2003) is bij onderstaande rassen als kooimaat "75 cm" gebruikt (tabel nnnRAS.dbf)
Voor een juist gebruik van het programma moet hier (tijdelijk / handmatig) worden ingevuld: "70 cm".
Vanaf versie 7.10 wordt de nieuwe maat wel correct gebruikt.
DIER_GROEP KOOI RAS_CODE RAS KL_GROEP COLCODE
A 75 211 SOEDANEES VECHTHOEN 000 A
A 75 207 SHAMO 000 A
A 75 201 MALEIER 000 A
A 75 183 SUMATRA 000 A
A 75 181 PHOENIXHOEN 000 A
A 75 179 YOKOHAMA 000 A
A 75 177 CROAD LANGSHAN 000 A
A 75 175 BRAHMA 000 A
A 75 173 COCHIN KRULVEDERING 000 A
A 75 171 COCHIN 000 A
A 75 169 JERSEY GIANT 000 A

De kooimaat kan gewijzigd worden via het "Hoofdmenu", "Ras-/kleurcode"
en vervolgens "Rassen muteren".

 

 
terug