start  techniek  wijzigingen  vragen  download
Veelgestelde vragen

 

Vraag of opmerking Antwoord
Wat betekent het samengaan van de NHDB en NKB voor het programma?

Met versie 7.21 is er extra ruimte voor de nieuwe bond (KLN) ingericht. Het gebruik van de naam is voor de werking van het programma niet van groot belang, zodat er zonder problemen nog met oudere versies kan worden gewerkt.
Werkt u met een oudere versie?
Maak een keuze "NHDB" of "NKB" en gebruik dan alleen de velden met die aanduiding voor bondsnummers en contributiegegevens voor alle KLN gegevens. Laat de andere open of maak die leeg. Vergeet vervolgens niet het diergroepen-bestand; daarbij moeten bij alle KLN-diergroepen in het veld "bond" dezelfde aanduiding (die u zojuist heeft gekozen) worden gezet, dus "NHDB" of "NKB".
Bij het installeren van een update worden de gegevens uit de oude velden overgenomen. Als daarbij zowel "NHDB" als "NKB" waren ingevuld, dan alleen uit "NHDB".

Werkt het programma onder Windows Vista of Windows 7 en hoger?

Het programma werkt ook onder Windows Vista en Windows 7, 8 en 10. Voorwaarde is wel, dat het een 32bits-versie betreft. Net als onder Windows XP moet (op vrijwel identieke wijze) een omgevingsvariabele worden gemaakt (zie onder).
Het programma werkt niet onder 64bits operating systems (OS). Een aangepaste versie wordt niet overwogen!

Om het programma toch op een PC met een 64-bits OS te laten werken, kunt u een virtuele drive installeren en daarbinnen een ouder OS (32-bits).
Voor het maken van de virtuele drive kunt u (bijvoorbeeld) de gratis VirtualBox van Oracle gebruiken, zie https://www.virtualbox.org/ U dient daarbij echter wel over een zelfstartende CD met het gewenste OS te beschikken.

Kunnen bij alle diergroepen ook predikaatpunten worden toegekend? Ja dit is mogelijk. Bij de gewenste diergroepen moet dit worden aangegeven via het hoofdmenu, "ras- en kleurcodes", dan "diergroepen muteren". Vul tenslotte bij "predikaatpunten toekennen" een "J" in.
Kan ik gegevens uit het programma in MS-Access inlezen?

Ja, de tabellen uit het programma kunnen zonder meer worden gekoppeld met - of geïmporteerd in een Access database.
Waarschuwing: als u in gekoppelde bestanden gegevens wijzigt, kunnen er fouten ontstaan in het programma omdat er geen "controles" worden uitgevoerd. Gebruik bij voorkeur de import functie en dan alleen maar om rapporten te printen of overzichten te maken.

Kan ik gegevens uit het programma in MS-Excel inlezen?

Er zijn verschillende manieren om dat te doen.
Als u Excel hebt geopend, kunt u zonder problemen elke "dbf" tabel inlezen. Pas op, dat u echter nooit gegevens vanuit Excel probeert terug te plaatsen in het programma! Bewaar het daarom - na bewerken - altijd onder een andere naam. Excel bestanden kunnen namelijk niet meer door het programma worden gebruikt, ook al biedt Excel de optie om het te bewaren als "dbf" bestand!
Een andere methode is door (vanuit het programma) gebruik te maken van de print-optie "naar tekstbestand" en dan te kiezen voor de "tab" als scheidingsteken. Het tekstbestand dat op die manier is gemaakt, kunt u met Excel bewerken.

Bij gebruik van Windows XP zie ik in kaders (hoeken) soms vreemde tekens. Hoe kom ik daarvan af?

Vermoedelijk is uw beeldscherm ingesteld op "Nederlands" (codepage 850) voor programma's die niet unicode compatable zijn, de standaardinstelling.
Wijzig dit in "Engels (Verenigde Staten)" via: "Configuratiescherm", "Landinstellingen", "Geavanceerd" en daarna "Taal voor programma's... etc".

Kunnen de rassen- en kleurenlijsten tijdens het muteren van de catalogus ook op volgorde van "tekst" worden getoond? Ja. De standaardinstelling is volgens "code", maar als u op de [F3]-toets drukt op het moment, dat het scherm met de bedoelde lijsten wordt getoond, wisselt de volgorde van "code" (nummer) naar "tekst" of omgekeerd. Op volgorde van "tekst" hoeft u slechts op een [letter]-toets te drukken om de eerste kleur of het eerste ras, dat met die letter begint, te vinden.
De lijsten met rassen en kleuren roept u op door op de [F2]-toets te drukken op het moment, dat u het code-veld wijzigt.
Ik gebruik WP als tekstverwerker en heb dat in het programma ook zo ingesteld. Desondanks verschijnen na het samenstellen van de (proef)-catalogus vreemde tekens. Hoe kan dat? Het gebruik van WP in het programma was gebaseerd op de oudere WP-versies (4.x en 5.x). Om de bedoelde opmaaktekens te voorkomen zou de catalogus als WP4.2 bestand ingelezen moeten worden. Er is een betere oplossing. Als u gebruik maakt van een moderne tekstverwerken geeft u MS-Word op als standaard (dus ook als u WP gebruikt!). De (proef)-catalogus wordt dan als "RTF" bestand opgemaakt en dat wordt weer door de meeste (alle?) Windows-tekstverwerkers moeiteloos omgezet in een mooi document.
Onze vereniging gebruikt een afwijkende volgorde voor het inkooien van dieren. Is dat mogelijk? Diverse eigenschappen kunnen per diergroep worden ingesteld. De volgorde van inkooien is daar één van, maar bijvoorbeeld ook het vermelden van merktekens (oornummers) of predikaatgetallen in de catalogus.
Als ik gebruik maak van het vraagprogramma-adressenbestand, moet ik dan de adressen nogmaals in het leden/adressenbestand invoeren? Als u het in een andere volgorde doet hoeft u de adressen slechts 1x in te voeren. Het is namelijk vanuit het menu "vraagprogramma-adressen" mogelijk om de adressen uit het leden/adressenbestand (of een ander geschikt bestand) te importeren.
Werkt het programma ook onder Windows XP? Het programma werkt onder alle versies van Windows. Wel dient u er rekening mee te houden, dat er een zogenaamde omgevingsvariabele t.b.v. het programma geplaatst moet worden. Onder de oudere versies gebeurde dat in "autoexec.bat". U kunt daarvoor onder XP de mogelijkheid gebruiken via het "Configuratiescherm", "Systeem" en daarna "Geavanceerd" en "Omgevingsvariabelen". Druk op "Nieuw" en vul de gegevens in. Sluit de vensters tenslotte met "OK". Zie ook: support.microsoft.com/kb/310519/nl
Bij het printen van euro-accepten wordt het bankrekeningnummer niet op de juiste plaats geprint. Op de euro-acceptgiro is nog maar één veld voor een giro- of bankrekening (nummer). Vanaf versie 7.05 is het programma daarop aangepast. In het leden/adressenbestand kunt u nog steeds beide nummers invullen. Het programma print nu één nummer op de juiste plaats en heeft daarbij voorkeur voor het girorekeningnummer.
Bij onze vereniging werken we met meerdere computers. Kan ik het programma daarop installeren? Ja. Voor het gebruik binnen uw vereniging mag u het programma zo vaak installeren als nodig is. Pas echter op als u bestanden gaat uitwisselen. De adressen krijgen een uniek inschrijfnummer. Indien mogelijk zal het leden/adressenbestand daarom op één (centrale) PC moeten worden bijgehouden (en na mutatie naar overige PC's overbrengen).
Mijn printer reageert niet op printopdrachten. Mogelijk bezit u een printer die niet geschikt is om onder MSDOS te werken, of heeft u de juiste printerdriver voor MSDOS (nog) niet geïnstalleerd.
Nadat ik de naam van een inzender heb gewijzigd, zie ik bij de inzendingen nog steeds de oude naam. Wijzigingen van gegevens uit het leden/adressenbestand worden niet automatisch in de catalogus overgenomen. Dit gebeurt na een druk op toetscombinatie [Shift] + [W]. Indien de inzender meerdere dieren heeft ingezonden, dan herhalen of [Contr] + [W] gebruiken (vanaf versie 7.07)
Nadat ik kooinummers heb toegekend worden dieren van dezelfde inzender niet naast elkaar geplaatst. Het programma kan de volgorde van kooinummers op twee manieren invullen:
a) strikt volgens diverse codes of b) bij gelijke codes willekeurig door elkaar.
Dit laatste is toegevoegd om de plaatsing los te koppelen van het moment van invoeren. In het eerste geval vindt de nummering van gelijke codes plaats op volgorde van toevoegen.
Bij oudere versies kunt u deze volgorde opgeven bij "Bestandsonderhoud" (mits de kooinummers nog niet zijn toegekend, vanaf versie 7.02 kunt u dit opgeven op het moment van nummeren.
Kan ik zelf diergroepen, rassen en kleuren toevoegen? Ja, dat kan inderdaad. Nieuwe updates zullen zoveel mogelijk van de laatste (standaard) gegevens zijn voorzien, maar u kunt binnnen zekere grenzen zoveel rassen en kleuren toevoegen als u wilt. Denk er wel aan, dat de gegevens die u zelf toevoegt bij een volgende update kunnen worden overschreven. U kunt ook een beperkt aantal diergroepen toevoegen (of verwijderen).
Tijdens het printen of wanneer ik de (proef)-Catalogus bekijk, zie ik vreemde tekens. Mogelijk heeft u nog niet de juiste printer geselecteerd. De tekens die verschijnen kunnen "opmaaktekens" zijn die bijvoorbeeld voor "Epson"- en "HP"-printers geheel verschillend zijn. Bij een verkeerde instelling worden de codes dan getoond in plaats van uitgevoerd.
Ga voor de juiste instelling naar: "Configuratie" en vervolgens naar "Printercommando's".

 

Heeft u vragen over het programma, het gebruik ervan of heeft u nuttige tips, een e-mail is van harte welkom.